Hasičské soustředění mladých hasičů v Tiché  22. - 24. 6.  2012

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

Jako každý rok se i letos pro mladé hasiče, kteří přes školní rok pilně trénovali a jezdili po soutěžích, připravilo víkendové zakončení a soustředění na chatě v Tiché od 22. do 24. 6. 2012.

Do Tiché jsme dorazili v pátek večer. Tento den měl každý osobní volno, ve kterém jsme se mohli vybalit, zabydlet se a poznat okolní krajinu. K večeři jsme měli špekáčky, a proto jsme si po příjezdu museli nachystat ohniště.

V sobotu jsme jeli na hasičskou soutěž do Janovic u Starého Jičína. Soutěžilo se v požárním útoku ve dvou kategoriích, mladší a starší. Naši hasiči složili nejen družstvo starších, ale i mladších, kterým se útok povedl a nakonec se umístili na 9. místě. Naopak starším se moc nedařilo, a proto skončili na 13. místě.

Odpoledne po soutěži jsme měli hodinku na odpočinek, protože pro nás vedoucí připravili skupinovou hru/práci. Dostali jsme vozík, barel s 25l vody, kotlík, nějaké drobnosti – abychom dokázali uvařit v kotlíku špagety se špagetkou, a jedno kolo od automobilu jako rezervu pro náš vozík. Jako skupina jsme se vydali do přírody a podle značek, buzoly a praporků, jsme museli najít cíl, kde jsme si potom uvařili večeři – špagety. Terén byl náročný, ale my jsme ho bez problémů zdolali a dokonce jsme si dokázali uvařit výbornou večeři. Po takto náročném dni jsme šli brzy spát, protože jsme byli dost utahaní, ale o půlnoci jsme byli vzbuzeni sirénou, protože jsme měli poplach. Vedoucí zapálili tábořiště a my jsme oheň museli uhasit.

V neděli jsme si hledali snídani v lese a po úklidu chaty, jsme celé dopoledne hráli hry, kde jsme ve skupinách navzájem soutěžili. Odpoledne jsme jeli unaveni a opáleni domů. Víkend byl velmi náročný, ale taky bezvadný, naučili jsme se i hodně nových věcí a už se těšíme všichni na příští rok.