Exkurze mladých hasičů do stanice HZS v Novém Jičíně - 19.2.2011

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

 

         

V sobotu 19. února se mladí hasiči společně se svými vedoucími vydali na exkurzi do stanice HZS v Novém Jičíně, kde už na ně čekal jeden se sloužících hasičů pan Richard Turek, který je provedl celou hasičskou stanicí. Děti si mohly prohlédnout všechny zásahové automobily a veškeré jejich vybavení. Nejvíce je ovšem zaujala ukázka vakuové matrace, kterou si mohly i samy vyzkoušet. Na nádvoří stál připravený automobilový žebřík, u kterého viděly ukázku vysunutí žebříku a jeho manipulaci. Mnozí z nich si také do kabiny tohoto vozu sedli. Všem se připravená prohlídka hasičské stanice velice líbila, proto nesměla chybět ani společná fotka.