Zájezd do Wadowic a Krakowa  - 16. 10. 2010

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

V sobotu 16. 10. 2010 jsme vyrazili na hasičský zájezd do polského Krakowa. Je to nádherné město s velice významnou minulostí. Ale ješte než jsme vůbec autobusem dorazili do tohoto města, zastavili jsme se v městečku Wadowice, které je rodištěm Papeže Jana Pavla II. Zde jsme se podívali na jeho rodný dům a kostel, kde byl v roce 1920 pokřtěn. Po prohlídce tohoto poutního místa jsme pokračovali v cestě do Krakowa. Zde jsme navštívili a prohlédli si Mariánský kostel s asi nejkrásnějším dřevěným oltářem ve střední Evropě. Po krátké procházce městem jsem se odebrali na Zámek Wawel, kde nás čekala prohlídka Královských pokojů. Cestou k autobusu jsme se zastavili u Barbakánu, což je pozůstatek městského opevnění Krakowa.