Pohárová soutěž - Lichnovská vlečka  - 2.10.2010

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

 

         

V sobotu 2.10.2010 se naše družstvo mužů zúčastnilo II. ročníku soutěže Lichnovská vlečka na fotbalovém hřišti v Lichnově. Tato soutěž je poněkud odlišná od ostatních, poněvadž všechno potřebné nářadí, kromě motorové stříkačky, je umístěno v dříve hodně používané požární  vlečce. Soutěžního kláni se zúčastnilo 11 družstev a časy byli v letošním ročníku velice vyrovnané. Naše družstvo dosáhlo času 50,10 sekund, což ovšem stačilo až na 9 místo.