Pohárová soutěž - Lichnovská vlečka  - 15. 9. 2012

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

V sobotu 15. 9. 2012 se naše družstvo mužů zúčastnilo IV. ročníku soutěže Lichnovská vlečka na fotbalovém hřišti v Lichnově. Tato soutěž je poněkud odlišná od ostatních, poněvadž všechno potřebné nářadí, kromě motorové stříkačky, je umístěno v dříve hodně používané požární  vlečce. Soutěžního kláni se zúčastnilo 8 družstev a časy byly v letošním ročníku velice vyrovnané. Naše družstvo dosáhlo času 46,81 sekund, což ovšem stačilo až na 4 místo.