Pohárová soutěž v Ženklavě - 24. 8. 2013

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

 

         

V sobotu 24. 8. 2013  se konala v odpoledních hodinách pohárová soutěž v požárním útoku na fotbalovém hřišti v Ženklavě. Této soutěže se zúčastnili i naši mladí hasiči, kteří se v klasickém požárním útoku umístili se na 3. místě. Po ukončení dětské soutěže se trať upravila, aby mohly začít souboje 5 dospělých týmů. Trať je specifická tím, že celé družstvo musí nejprve vytvořit sací vedení, protože se zde čerpá voda z nádrže pod úrovní cesty, a teprve potom může být roztahováno útočné vedení. Po nástřiku terče a shození postavených sudů běží velitel družstva ke startovnímu stolu vypnout časomíru.  Našim mužům se tento netradiční útok podařil velice dobře zvládnout a umístili se na 2. místě.