Oslavy 130 let od založení sboru -  24. 5. 2015

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

 

         

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Veřovice 130 let od svého založení. U této příležitosti proběhla v neděli 24.5. slavnostní schůze a svěcení praporu. Ráno v 9:15 jsme se sešli u hasičské zbrojnice a odtuď jsme slavnostním průvodem i s praporem a v hudebním doprovodu v podání dechové kapely Galičky došli až do místního kostela. Zde proběhla mše a svěcení našeho praporu. Po mši svaté proběhla v kulturním domě slavnostní schůze, kde se sešli členové SDH Veřovice, delegáti z ostatních sborů a taky řada hostů. Pozvání přijali rovněž pan starosta a místostarosta obce Veřovice, pan farář Miloslav Šmahlík a děkan Alois Peroutka, který se ujal mše v kostele. Na schůzi jsme si nejprve připomněli působení sboru od roku založení až do současnosti. Následně obdrželi naši hasiči řadu ocenění za práci pro sbor. Samotný sbor získal vůbec jako první v okrese ocenění za příkladnou spolupráci s okresním sdružením hasičů Nový Jičín, které předal starosta okresního sdružení pan Stanislav Kotrc. Mezi další významné oceněné patří ocenění za neocenitelnou spolupráci s okresním sdružením Nový Jičín a za výchovu nových hasičských generací, které získal starosta sboru pan František Černoch a velitel jednotky pan Jan Geryk. Dále také každý z přítomných obdržel pamětní list.

Děkujeme našemu panu faráři a děkanovi, kteří se ujali svěcení praporu v kostele a taktéž zástupcům okrsku hasičů, za předání ocenění a vlídná slova. Tímto pro nás oslavy 130 let od založení sboru neskončily, ale budou pokračovat ještě 18. července, kdy se kromě tradiční soutěže O pohár SDH Veřovice můžete těšit třeba na ukázky z činnosti profesionálních hasičů.