Technická pomoc - odstranění nebezpečných stavů - uvolněný plech na pilíři kostela - 24. 12. 2013

 

 

 

         

 

 

 

 

 

V úterý 24. 12. 2013  v 15:22 hod. byla naše zásahová jednotka vyslána k technické pomoci - odstranění nebezpečných stavů. Jednalo se o odstranění uvolněného plechu na pilíři kostela. Jednotka po příjezdu na nahlášené místo  zjistila, že je uvolněný plech ve výšce cca 12 metrů a uvolněný plech na střeše v přední části kostela. Jednotka kontaktovala dispečink, který potvrdil, že na místo již vyslal jednotku HZS z Nového Jičína s výškovou technikou. Poté provedli uzavření prostoru kolem kostela z důvodu bezpečnosti lidí procházejících na místní hřbitov. Po příjezdu profesionální jednotky došlo k odstranění uvolněného plechu z pilíře a k opravě nadzvednutých plechů na střeše kostela, aby nedošlo k dalšímu poškození střešní krytiny vlivem silného větru. Poté se obě jednotky vrátily zpět na své základny.

Technické pomoci bylo přítomno 12 členů  naší zásahové jednotky s automobilem Renault se stříkačkou  PS12.