Společenský večírek pro členy SDH  - 12.11.2011

 

 

 

         

 

 

 

 

 

V sobotu 12.11.2011 uspořádal sbor dobrovolných hasičů Veřovice pro své členy a rodinné příslušníky tradiční Společenský večírek v přísálí Kulturního domu. K tanci i poslechu jim skvěla zahrála kapela ALTANIKA. Všichni se dobře bavili až do pozdních nočních hodin a už teď se těšíme na příští společný večírek.