Společenský večírek pro členy SDH  - 26.11.2010

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

V pátek 26.11.2010 uspořádal sbor dobrovolných hasičů Veřovice pro své členy a rodinné příslušníky Společenský večírek v přísálí Kulturního domu. K tanci i poslechu jim zahrál pan Petr Janča z Mořkova.