Společenský večírek pro členy SDH  - 28.11.2009

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

V sobotu 28.11.2009 uspořádal sbor dobrovolných hasičů Veřovice pro své členy a rodinné příslušníky Společenský večírek v přísálí Kulturního domu. K tanci i poslechu jim zahrálo duo XXL.