Zájezd - Stanice HZS Ostrava Zábřeh, Dolní oblast Vítkovice, ZOO Ostrava -  26. 10. 2013

 

 

 

         

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

V sobotu 26. 10. 2013 jsme vyrazili na tradiční hasičský zájezd. První naší zastávkou byla stanice HZS v Ostravě Zábřehu. Zde jsme si měli možnost prohlédnou technické zázemí největší hasičské stanice v MSK. Vidět jsme zde mohli nespočetné množství hasičské výzbroje, výstroje a hlavně moderních zásahových automobilů. Škoda jen, že se nám nepodařilo, nakouknout do záchranného vrtulníku LZS, poněvadž 5 minut před námi domluveným časem prohlídky, musel odletět k dopravní nehodě na Opavsko.

Další naší zastávkou byla Vysoká pec v Dolní oblasti Vítkovic. Zde nás průvodce seznámil z historií železáren a provedl nás detailně Vysokou pecí číslo 1. Nesměla zde také chybět společná fotka našeho výletu. Po této prohlídce jsme se přemístili do ZOO Ostrava, kde jsme strávili zbytek slunečného, podzimního odpoledne. Plní zážitků a dojmů z letošního výletu jsme se v podvečer vrátili zpět do Veřovic, kde byla pro nás zarezervovaná restaurace na Fojství. Počasí nám nádherně přálo a všichni jsme si užili nádherný sobotní den a mnozí se už těší na další ročník zájezdu.